Vpis novih članov

Veseli nas, da svojega otroka želite vpisati k tabornikom Rodu Sivega volka, ki deluje na OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Prežihov Voranc. Ker je v zadnjih letih zanimanje za vpis k tabornikom naraslo preko naših kapacitet, smo bili primorani prijave omejiti.

Da bo vpis k tabornikom potekal lažje, je tu nekaj pravil glede vpisa vašega otroka k tabornikom:

1. Otroke praviloma sprejemamo od 3. razreda dalje.

2. Otroka lahko na čakalni seznam vpišete od 2. razreda dalje, mlajših otrok na čakalni seznam ne sprejemamo. Vpišete jih lahko kadarkoli tekom leta.

3. Omejitev števila otrok, ki jih sprejmemo v novo nastalo skupino (vod), je 10. V primeru, da bo do 1. septembra za posamezno starost vpisanih več kot 10 otrok, bomo vode sestavili z enakomerno porazdelitvijo po spolih. Če 1. septembra vod ne bo poln, bomo otroke sprejemali po vrsti glede na čas prijave. Ko je vod zapolnjen, se vodnik sam odloči, ali lahko sprejme še kakšnega otroka ali ne.

Z letom 2023 smo ukinili pravilo prednosti bratov in sester, kar pomeni, da je bratje in sestre aktivnih članov pri vpisu nimajo več.

Za prijavo otroka k tabornikom izpolnite vprašalnik,

Podatke, zahtevane v vprašalniku, zbiramo zgolj za namen prijav k tabornikom. Z izpolnitvijo vprašalnika se strinjate s pogoji obdelave tam navedenih osebnih podatkov.

Lep taborniški pozdrav,
vodstvo Rodu Sivega volka


TRENUTNO STANJE: V šolskem letu 2022/23 so zapolnjeni vsi vodi, razen voda OŠ Majde Vrhovnik 5. razred in OŠ Prežihovega Voranca 7. razred.

Vsebina