Članarina v Rodu Sivega volka

Večino naših stroškov delovanja pokrivamo s članarinami. Največ sredstev namenimo za izobraževanje vodnikov in najem prostorov, pomemben del pa namenimo tudi za financiranje Zveze tabornikov Slovenije.

Trudimo se, da bi bili taborniki dostopni čim širšemu krogu mladih in da bi bila članarina čim nižja, zato po zgledu nekaterih rodov in svetovne taborniške organizacije uporabljamo plačevanje članarine po solidarnostni shemi.

Člani in starši članov lahko sami izberete višino plačila glede na vaše zmožnosti.  Med člani našega rodu nikakor ne bomo razlikovali, ideja je le, da tisti ki si to lahko privoščite, omogočite kvalitetno izkušnjo tistim, ki si to privoščijo težje.

Za leto 2023 znaša minimalna članarina 45 €, priporočena članarina 60 € ter solidarnostna članarina 75 €.

S priporočeno članarino lahko pokrijemo vse osnovne stroške delovanja rodu, solidarnostna članarina pa nam omogoča nadaljnji razvoj in še bolj kvalitetno izvajanje aktivnosti. Minimalna članarina ostaja enaka kot do sedaj in je namenjena finančno šibkejšim družinam in članom rodu.

Pozor: Imamo nov transakcijski račun!

Članarino poravnate s plačilom na transakcijski račun:

Rod Sivega volka
Štefanova ulica 9
1000 Ljubljana

TRR / IBAN: SI56 6100 0002 8424 160
Znesek: 45,00  /  60,00  /  75,00 €
Namen: Članarina + ime in priimek
Sklic: SI00 2023-000000
Koda namena: OTHR

Prosimo, da pri plačilu navedete pravilen namen plačila, iz katerega je razvidno za koga je plačilo namenjeno.

V kolikor bi članarina oz. stroški aktivnosti skozi leto za vas predstavljali preveliko finančno breme, se lahko kadarkoli obrnete na rodovo načelnico Ano Schrader ali starešino Tino Zwittnig.

Vsebina