Očistimo Slovenijo

"Tudi štirje vestni volkci smo se lotili popisa nedovoljenih odlagališč, in sicer na Ljubljanskem Barju. Popis je potekal v okviru akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu!"

Avtor: Jan Simončič in Tadej Baloh

Vsebina