Vodov izlet - Sokoli

Sokoli smo imeli v soboto 7. 5. svoj prvi vodov izlet! Na Golovcu smo si poskusili čim hitreje postaviti bivak iz dveh šotork, v duhu bližajočega se Žaboboja smo postavili tudi ognje in povadili prižiganje z vžigalicami. Po vsej zabavi v naravi smo si spekli težko pričakovane hrenovke in sirček ter tako siti in zadovoljni zaključili izlet.

Avtor: Ajda Frankovič

Vsebina